Krytí IP


Krytí elektrických zařízení vyjadřuje jejich konstrukční zabezpečení proti vniknutí vody, nebezpečnému dotyku a vniknutí cizích předmětů. Zjednodušeně řečeno se jedná o konstrukční opatření, které je součástí zařízení a chrání ho před poškozením vodou, prachem a pod.
Stupeň zabezpečení se označuje písmeny IP (International Protection) a je normalizován podle ČSN EN 60529. Za písmeny IP je dvojčíslí, případně přídavné a doplňkové písmeno, které popisuje způsob zkoušky.
Stupně ochrany před dotykekm nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles udávané první číslicí:
IP 0x - Nechráněno
IP 1x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem hřbetem ruky
IP 2x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších a před dotykem prstem
IP 3x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem
IP 4x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem
IP 5x - Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem
IP 6x - Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem
Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou číslicí:
IP x0 - Nechráněno
IP x1 - Svisle kapající
IP x2 - Kapající ve sklonu 15o
IP x3 - Kropení, déšť
IP x4 - Stříkající
IP x5 - Tryskající
IP x6 - Intenzivně tryskající
IP x7 - Dočasné ponoření
IP x8 - Trvalé ponoření

 
 
 
 
© Vahypokladny.cz